Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@ditt-tiltak.no
Ditt Tiltak AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Vil du jobbe med oss? Se ledige stillinger

Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn ved akutt behov eller for kortere tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. 

Bli kontaktet
hero

Kan du passe til å være et beredskapshjem?

Ditt Tiltak tilbyr beredskapshjem. Dette er et fosterhjem som er i beredskap til å ta imot barn eller ungdom på kort varsel om det oppstår en akutt situasjon. Barn bor i beredskapshjemmet inntil en annen varig løsning er funnet, som plassering på institusjon, i fosterhjem eller at barna flytter hjem til foreldrene. Oppholdets varighet i et beredskapshjem kan være alt fra noen dager eller uker, til et par år.

Fosterforeldre i beredskapshjem skal ha omsorgen for barnet eller ungdommen til en varig løsning er på plass, til barnet flytter tilbake til foreldrene sine eller til det er funnet plass til barnet på institusjon om det er nødvendig.

I tillegg til å måtte gå gjennom den ordinære godkjenningen for fosterhjem, er det ofte ønskelig at fosterforeldre i beredskapshjem har relevant utdanning eller erfaring som fosterforeldre.

Vi har rutiner for plassering av barn og ungdom på sperret adresse samtidig som vi har beredskapshjem som kan ta imot søsken.

TILBAKE TIL FOSTERHJEM »