Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@ditt-tiltak.no
Ditt Tiltak AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Vil du jobbe med oss? Se ledige stillinger

Ettervern

Ditt tiltak tilbyr oppfølging av ungdom på hybel. Formålet med tiltaket er å hjelpe ungdom å håndtere hverdagen i egen bolig, og gi støtte til å mestre en selvstendig tilværelse.
Vi lager en individuell plan i samråd med ungdommen og barneverntjenesten

Bli kontaktet
hero

I de voksnes rekker

Ditt Tiltak tilbyr ettervern. Formålet med tiltaket er å hjelpe ungdom å håndtere hverdagen i egen bolig og å gi dem støtte til å mestre en selvstendig tilværelse.

Typiske situasjoner hvor man kan be om hjelp

Barn som gjennom oppveksten har hatt behov for oppfølging av barneverntjenesten, kan mangle ferdigheter til å klare seg helt selv når de er myndige. Det kan også være en trygghet å få oppfølging i en sårbar overgang til en selvstendig voksentilværelse.

Ved ettervern utarbeider vi en individuell plan i samråd med ungdommen og barneverntjenesten.

Også voksne kan ha utfordringer i livet som gjør det ekstra utfordrende å mestre en selvstendig tilværelse. Da kan det være trygt å få slik støtte til å mestre livet, å ha noen å snakke med og å få veiledning fra. Ditt tiltak tilbyr oppfølging i bolig til mennesker i alle aldre. 

Hvem, hva, hvor

Når ungdom som er del av et barnevernstiltak, bor i fosterhjem eller i institusjon nærmer seg myndighetsalderen, har barneverntjenesten plikt til å vurdere om han eller hun trenger oppfølging også etter fylte 18 år. Formålet med tiltak etter fylte 18 år er å bidra til at ungdommene opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar. Dersom barneverntjenesten ikke tilbyr ettervern, skal det begrunnes. Man har mulighet til å motta oppfølging til en fyller 23 år.

Eksempel på ettervern kan være

  • hjelp til å finne et sted å bo
  • hjelp til å fullføre videregående skole
  • økonomisk hjelp
  • støtte og råd om hvordan en skal klare seg som voksen

Det er barneverntjenesten som søker plass hos oss. De har da avklart hva tiltaket skal inneholde. Vi lager da en plan for oppfølgingen som ungdommen og barneverntjenesten må godta.

For voksne er det enten NAV eller bestiller-/tildelingskontor som henvender seg til oss. De gir da en beskrivelse om hva tiltaket skal inneholde, hvor vi videre presenterer en plan for innholdet i selve oppfølgingen.

Prosessen

For ungdom som har kontakt med barnevernet, er det den kommunale barneverntjenesten som søker om plass hos oss.

Hva gjelder voksne er det NAV eller bestiller-/tildelingskontor som henvender seg til oss.

Vanlige spørsmål

  • Vi tilbyr ettervern. Det er den kommunale barneverntjenesten som søker om plass, sånn at dette må drøftes med kontaktpersonen din i kommunen. 

  • Det er den kommunale barneverntjenesten som dekker kostnadene ved hjelpetiltak.

  • Ja, det har vi. Taushetsplikten etter forvaltningsloven gjelder for de som utfører tjenester eller arbeid innenfor barnevernet (barnevernloven § 6-7, første ledd). For barnevernet gjelder i tillegg egne snevrere begrensninger (barnevernloven § 6-7, tredje ledd).

    Det er primært opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt (barnevernloven § 6-7, første og annet ledd og forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 1). På barnevernområdet omfatter dette også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og arbeidssted.